top of page

Läs mer

Fästpunkt 1

Nurse Inhouse
Personcentrerad omvårdnad

Nurse Inhouse erbjuder privat och skräddarsydd omvårdnad i hemmiljö. Vi hjälper dig som
anhörig när du vill säkerställa en god omsorg för din närstående. Vi erbjuder tre olika tjänster beroende på det behov som finns. En hjälpande hand för den som behöver sällskap och hjälp med enklare vardagssysslor, en undersköterska för den som behöver hemtjänst
liknande hjälp och slutligen en sjuksköterska där ytterligare medicinsk kunskap krävs.

Vår målsättning är att erbjuda personlig och personcentrerad omvårdnad och omsorg, helt anpassad efter individen, där trygghet, kvalitet och kontinuitet är av största vikt. Vi vill att du som anhörig ska
känna att din närstående får högkvalitativ omsorg för ökad livskvalitet och värdighet.
Vi ersätter inte sjukvården utan finns där som ett bekvämt och tryggt komplement till den
medicinska vården.

Fästpunkt - startsida

Personcentrerad omvårdnad i trygg hemmiljö

Handplockad
personal till varje enskilt uppdrag

Skräddarsydda lösningar som passar just era behov

Fästpunkt - startsida 2
  • Genom att skräddarsy varje enskilt uppdrag och handplocka passande personal, tillgodoser vi individuella behov och möter våra kunders önskemål. Vi vill att du som kund ska känna trygghet i att lämna över ansvaret för omvårdnaden till oss.

  • Vi har mångårig erfarenhet av omvårdnad och förstår betydelsen av att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, trots sjukdom eller ålder.

  • Vi förstår att du som anhörig kan behöva rådgivning och avlastning samt känna att en närstående får bästa möjliga omsorg, omvårdnad eller sällskap i vardagen.

Klicka er vidare nedan för ytterligare information om hur vi på Nurse Inhouse kan hjälpa till vid behov av omvårdnad och omsorg i hemmet. Vi har listat några av de mest återkommande tillstånden, men vi skräddarsyr alla våra lösningar precis efter era behov oavsett sjukdom eller tillstånd.

Blå cirkel med ordet Postoperativ omvårdnad som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Stroke som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Palliativ vård som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Demens som länkar till den berörda sidan
Knappar-nurse (3).png
Knappar-nurse (2).png
bottom of page