top of page

Våra tjänster

Fästpunkt 1

Privat vård i hemmet med fokus på sällskap, omsorg och omvårdnad

Nurse Inhouse erbjuder en helt skräddarsydd tjänst vars syfte är att ge trygg och anpassad omvårdnad i hemmet, oavsett situation och behov. Vi vet av egen erfarenhet att man som anhörig ofta oroar sig och känner att man inte räcker till när en närstående känner sig ensam, blir sjuk, eller inte längre kan klara sig själv på grund av ålder eller sjukdom. Vi vet också att det kan vara svårt att få hemsjukvård och hemtjänst i den omfattning och regelbundenhet som man skulle önska. Det kan ibland kännas som att flytt till ett annat boende är det enda alternativet. Med den erfarenheten föddes idén till Nurse Inhouse. En anpassad tjänst som skräddarsys efter varje persons behov och önskemål, samt möjliggör en hjälpande hand i vardagen samttrygg omvårdnad i hemmet. Du som anhörig kan känna dig trygg i att din närstående får omvårdnad, tillsyn och kanske framförallt sällskap.

 

Vi förstår vikten av att befinna sig i bekanta och trygga miljöer i stunder som kan vara utmanande för kroppen eller sinnet och vi vet betydelsen av att som anhörig veta att den man bryr sig om blir omhändertagen och inte är ensam. Med vår tjänst kan du även få hjälp i dialogen med andra vårdinstanser samt rådgivning om hjälpmedel och utrustning.

Fästpunkt 2

Våra olika tjänster

För att kunna skräddarsy vår tjänst helt efter det behov som finns har vi tre olika tjänster som täcker olika typer av behov. Vi kan dels hjälpa till med en hjälpande hand i vardagen, som finns där för enklare vardagssysslor och sällskap i hemmet. Behövs mer omvårdnad utöver det kan vi i stället hjälpa till med en undersköterska som gör tjänster mer likt hemtjänst. Krävs ytterligare kunskap inom omsorg och omvårdnad kan vi bistå med en sjuksköterska. Våra sjuksköterskor utför sjukvårdande insatser enbart när de får delegering från kundens vårdgivare.

En hjälpande hand

Undersköterska

Sjuksköterska

När inget vårdbehov finns

 • Sällskap

 • Inköp & ärenden

 • Promenader

 • Trädgårdsarbete

 • Högläsning

 • Lättare teknikhjälp

 • Vardagssysslor så som: städa, tvätta & laga mat

Vid behov av omvårdnad

 • Basal omsorg & omvårdnad

 • Toalettbesök

 • Dusch

 • På- & avklädning

 • Förflyttningar

 • Hemtjänstliknande tjänster

Vid behov av mer vård

 • Mer avancerad omsorg
  & omvårdnad

 • Rehab efter stroke

 • Omsorg vid demens

 • Disponera läkemedel

 • Ta prover efter delegering

 • Följa näringsintaget & vätskebalansen

Pris dagtid 275 kr/tim*
Minst 4 timmars besök åt gången

*med RUT-avdrag

Pris dagtid 310 kr/tim*
Minst 4 timmars besök åt gången

*med RUT-avdrag

Pris enligt överenskommelse
Minst 4 timmars besök åt gången

 

Fästpunkt 3
Säkerhet

Utdrag ur polisregistret beställs.

Personal

Vi handplockar personal till varje enskilt uppdrag och eftersträvar kontinuitet.

Sekretess

Vår personal har alltid tystnadsplikt.

Försäkring

Nurse Inhouse har de försäkringar som krävs.

Kontakta oss för att boka ett möte där vi tillsammans går igenom era behov och önskemål. Vi vet att varje människa är unik och att det inte finns en lösning som passar alla. Vi anpassar därför alltid vår tjänst och skräddarsyr den efter individen.

Vi erbjuder en komplett lösning där du som anhörig kan känna dig trygg i att den du bryr dig om blir omhändertagen och har sällskap.

Klicka er vidare nedan för ytterligare information om hur vi på Nurse Inhouse kan hjälpa till vid behov av omvårdnad och omsorg i hemmet. Vi har listat några av de mest återkommande tillstånden, men vi skräddarsyr alla våra lösningar precis efter era behov oavsett sjukdom eller tillstånd.

Blå cirkel med ordet Postoperativ omvårdnad som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Stroke som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Palliativ vård som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Demens som länkar till den berörda sidan
Knappar-nurse (3).png
Knappar-nurse (2).png
bottom of page