top of page
_O9A0295.jpg

Parkinsons sjukdom

Vård och omsorg vid Parkinsons sjukdom

Nurse Inhouse erbjuder omsorg och stöd för personer som lider av Parkinsons sjukdom. Sjukdomen påverkar inte bara den drabbade utan även familj och närstående. Vi förstår den oro och stress som anhöriga kan uppleva och strävar efter att erbjuda en trygg och bekant miljö för personer med Parkinsons sjukdom. Vår målsättning är att stödja både den drabbade och dess anhöriga genom kvalificerad vård och omsorg i hemmet. 

Fästpunkt - parkinsons

Nurse Inhouse erbjuder skräddarsydd omsorg och omvårdnad i hemmet vid behov för drabbade av Parkinsons sjukdom

Fästpunkt - parkinsons 2

Vad är Parkinsons sjukdom? 

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar rörelseförmågan hos den som drabbas. Det är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom och drabbar vanligtvis personer över 60 år, men det kan också förekomma hos yngre människor.

Orsaker och Symtom:

Orsaken till Parkinsons sjukdom är inte helt klarlagd, men det är en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer som tros spela roll. Sjukdomen kännetecknas av en gradvis förlust av nervceller i hjärnans substantia nigra, vilket leder till brist på dopamin, en signalsubstans som är viktig för rörelsekontroll.

De vanligaste symptomen inkluderar tremor (skakningar), muskelstelhet, långsamhet i rörelser (bradykinesi) och balansproblem. Många patienter upplever också icke-motoriska symtom som sömnstörningar, depression, förstoppning och minnesproblem.

Diagnos och Behandling:

Diagnosen Parkinsons sjukdom ställs vanligtvis baserat på patientens medicinska historia, en fysisk undersökning och observation av symtomen. Ibland används även bildundersökningar som magnetisk resonanstomografi (MRT) eller datortomografi (DT) för att utesluta andra orsaker till symtomen.

Behandlingen av Parkinsons sjukdom fokuserar på att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för patienten. Läkemedel som ökar dopaminnivåerna i hjärnan används ofta för att behandla motoriska symtom. Andra behandlingsalternativ inkluderar fysisk terapi, talterapi och ergoterapi för att förbättra rörligheten och minska risken för fall.

Vård och Stöd:

Att leva med Parkinsons sjukdom kan vara utmanande för både patienter och deras familjer. Det är viktigt att få stöd och vård från ett multidisciplinärt team av vårdgivare, inklusive neurologer, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. En individuell vårdplan kan utformas för att möta patientens specifika behov och maximera deras livskvalitet.

Klicka er vidare nedan för ytterligare information om hur vi på Nurse Inhouse kan hjälpa till vid behov av omvårdnad och omsorg i hemmet. Vi har listat några av de mest återkommande tillstånden, men vi skräddarsyr alla våra lösningar precis efter era behov oavsett sjukdom eller tillstånd.

Blå cirkel med ordet Postoperativ omvårdnad som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Stroke som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Palliativ vård som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Demens som länkar till den berörda sidan
Knappar-nurse (3).png
Knappar-nurse (2).png
bottom of page