top of page
nurse_inhouse_skoterska+herre_pool.jpg

Stroke

Omvårdnad efter stroke 

Den som har drabbats av en hjärnskada kan under en längre tid ha behov av rehabilitering och stöttning i vardagen. Vi erbjuder därför omvårdnad efter stroke, aneurysm, hjärnblödning eller annan hjärnskada. Vår tjänst gör det möjligt att utföra delar av rehabiliteringen i hemmiljö samtidigt som du som anhörig blir avlastad och kan känna trygghet i att vi sköter omvårdnaden. Vår tjänst fungerar som ett komplement till den medicinska vården där vi fokuserar på omvårdnad och omsorg.

Fästpunkt - stroke

Nurse Inhouse erbjuder skräddarsydd omsorg och omvårdnad i hemmet vid behov efter stroke och andra hjärnskador

Lite mer om stroke

Stroke är ett samlingsnamn för flera olika symptom som kan uppstå vid en blödning eller blodpropp i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan vilket i sin tur kan leda till försämrad förmåga av tal, syn, känsel och rörelser. En stroke måste behandlas på sjukhus då den är livshotande. En stroke kan orsaka halvsidig förlamning, afasi, svårigheter med att äta och dricka, minnesstörningar, hjärntrötthet, depression, koncentrationssvårigheter, balanssvårigheter, yrsel och humörsvängningar. Man kan även bli känslig mot ljus och ljud. 

 

Vid blödning eller blodpropp i hjärnan krävs behandling på sjukhus då båda dessa tillstånd kan leda till allvarliga skador. Vissa av de som drabbas återhämtar sig relativt fort, men det finns de som får kvarstående men. Exempel på dessa är hjärntrötthet, svårigheter med minnet och att äta och dricka, halvsidig förlamning eller känselnedsättning, sämre koncentrationsförmåga samt yrsel och humörsvängningar.

 

Den som drabbas får i regel inte alla dessa symptom utan det beror på hur stor blödningen eller proppen är, samt var i hjärnan den sker.

Klicka er vidare nedan för ytterligare information om hur vi på Nurse Inhouse kan hjälpa till vid behov av omvårdnad och omsorg i hemmet. Vi har listat några av de mest återkommande tillstånden, men vi skräddarsyr alla våra lösningar precis efter era behov oavsett sjukdom eller tillstånd.

Blå cirkel med ordet Postoperativ omvårdnad som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Stroke som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Palliativ vård som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Demens som länkar till den berörda sidan
Knappar-nurse (3).png
Knappar-nurse (2).png
Fästpunkt - stroke 2
bottom of page