top of page
nurse_inhouse_skoterska+dam_hall.jpg

Palliativ vård

Palliativ vård i hemmet

Den palliativa vården är vården i livets slutskede som i ett första steg syftar till att förebygga symptom och i den mån det går bromsa sjukdomens förlopp, för att sedan gå över mer till lindring av symptom och att göra den sista tiden i livet så fin som möjligt.


Nurse Inhouse erbjuder omsorg och omvårdnad i hemmet som ett komplement till den palliativa vården. Vi skräddarsyr allt efter era önskemål.

Den trygga hemmiljön kan i livets slutskede spela ännu större roll för livskvaliteten och det kan vara till hjälp även för anhöriga att veta att den man bryr sig om kan fortsätta bo kvar hemma. Vi lägger stor vikt vid att vår personal har en god relation och regelbunden kontakt med anhöriga och närstående.

Fästpunkt - palliativ vård

Vår pappa opererades för en hjärntumör och vårdades sin sista tid i hemmet - Nurse Inhouse hjälpte oss i dialogen med sjukvården och avlastade oss i omsorgen, så att vi kunde fokusera på att umgås med honom, den tid han hade kvar. Tack vare Nurse Inhouse kunde pappa ha personal vid sin sida dygnet runt.

Vi vill poängtera att vi på Nurse Inhouse finns där som ett komplement till exempelvis ASIH som tillhandahåller avancerad sjukvård i hemmet. Vi står inte för sjukvårdande insatser utan är ett komplement till den medicinska vården och fokuserar vår insats på omsorg och omvårdnad.

Klicka er vidare nedan för ytterligare information om hur vi på Nurse Inhouse kan hjälpa till vid behov av omvårdnad och omsorg i hemmet. Vi har listat några av de mest återkommande tillstånden, men vi skräddarsyr alla våra lösningar precis efter era behov oavsett sjukdom eller tillstånd.

Blå cirkel med ordet Postoperativ omvårdnad som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Stroke som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Palliativ vård som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Demens som länkar till den berörda sidan
Knappar-nurse (3).png
Knappar-nurse (2).png
Fästpunkt - palliatv vård 2
bottom of page