top of page

Demens

Vård och omsorg vid demenssjukdom och Alzheimers 

Nurse Inhouse erbjuder trygg vård och omsorg vid demenssjukdom. Demenssjukdomar är något som inte bara drabbar den demenssjuke själv utan även anhöriga och närstående. Vi vet av egen erfarenhet att man som anhörig till den som drabbats av en demenssjukdom ofta oroar sig och känner att man inte räcker till, samtidigt som man önskar att en närstående ska få bo kvar hemma så länge som möjligt.


Hemmets trygghet och bekanta miljöer kan spela stor roll när man drabbats av en demenssjukdom, som exempelvis Alzheimers. Med vår tjänst vill vi göra det möjligt för dig som anhörig att ge din förälder, släkting eller vän den trygghet och livskvalitet det innebär att bo kvar hemma trots sjukdom. Vi vill också göra det möjligt för dig som anhörig att känna dig trygg i att den du bryr dig om blir omhändertagen av utbildad personal.

Fästpunkt - demens
Fästpunkt - demens 2

Vår pappa blev dement - genom Nurse Inhouse fick han omsorg och sällskap så att vi inte behövde oroa oss för hur han hade det. Med deras hjälp kunde han även fortsätta att  besöka sitt landställe, gå på fotbollsmatcher och äta lunch med sina vänner.

Vad är demens? 

Demenssjukdomar finns i olika varianter där Alzheimers sjukdom är den vanligaste och står för cirka 70 procent av alla fall av demenssjukdom. Demens orsakas av skador i hjärnan  som i sin tur kan bero på närmare hundra andra typer av sjukdomar och sjukdomstillstånd. Vanligtvis yttrar sig sjukdomen genom att minnet försämras samt att förmågan av att planera och genomföra vardagliga sysslor blir sämre. Olika kognitiva funktioner såsom språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga påverkas negativt med tiden. Även andra symptom så som nedstämdhet, oro och beteendeförändringar kan yttras. Allt detta leder i sin tur till att den demenssjuke får svårt att klara av sin tillvaro utan stöd, omvårdnad och omsorg från omgivningen.  

Klicka er vidare nedan för ytterligare information om hur vi på Nurse Inhouse kan hjälpa till vid behov av omvårdnad och omsorg i hemmet. Vi har listat några av de mest återkommande tillstånden, men vi skräddarsyr alla våra lösningar precis efter era behov oavsett sjukdom eller tillstånd.

Blå cirkel med ordet Postoperativ omvårdnad som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Stroke som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Palliativ vård som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Demens som länkar till den berörda sidan
Knappar-nurse (3).png
Knappar-nurse (2).png
bottom of page