top of page

Vår tjänst

Privat vård i hemmet med fokus på omsorg och omvårdnad

Nurse Inhouse erbjuder en helt skräddarsydd tjänst vars syfte är att ge trygg och anpassad omvårdnad i hemmet. Vi vet av egen erfarenhet att man som anhörig ofta oroar sig och känner att man inte räcker till när en närstående blir sjuk, eller inte längre kan klara sig själv på grund av ålder eller sjukdom. Vi vet också att det kan vara svårt att få hemsjukvård och hemtjänst i den omfattning och regelbundenhet som man skulle önska. Det kan ibland kännas som att flytt till ett annat boende är det enda alternativet. Med den erfarenheten föddes idén till Nurse Inhouse. En anpassad tjänst som skräddarsys efter varje persons behov och önskemål, samt möjliggör trygg omvårdnad i hemmet. Du som anhörig kan känna dig trygg i att din närstående får omvårdnad, tillsyn och kanske framförallt sällskap.

 

Vi förstår vikten av att befinna sig i bekanta och trygga miljöer i stunder som kan vara utmanande för kroppen eller sinnet och vi vet betydelsen av att som anhörig veta att den man bryr sig om blir omhändertagen och inte är ensam. Med vår tjänst kan du även få hjälp i dialogen med andra vårdinstanser samt rådgivning om hjälpmedel och utrustning.

Fästpunkt - vår tjänst

Vår mamma klarade sig inte själv hemma längre - Nurse Inhouse gjorde det möjligt för henne att bo kvar i sin bostad mycket längre och när hon väl blev inlagd följde hennes sköterska med. Det kändes tryggt för oss att veta att hon hade ett bekant ansikte vid sin sida hela tiden

Fästpunkt - vår tjänst 2
Säkerhet

Utdrag ur polisregistret beställs.

Personal

Vi handplockar personal till varje enskilt uppdrag och eftersträvar kontinuitet.

Sekretess

Vår personal har alltid tystnadsplikt.

Försäkring

Nurse Inhouse har de försäkringar som krävs.

Kontakta oss för att boka ett möte där vi tillsammans går igenom era behov och önskemål. Vi vet att varje människa är unik och att det inte finns en lösning som passar alla. Vi anpassar därför alltid vår tjänst och skräddarsyr den efter individen.

Vi erbjuder en komplett lösning där du som anhörig kan känna dig trygg i att den du bryr dig om blir omhändertagen och har sällskap.

Klicka er vidare nedan för ytterligare information om hur vi på Nurse Inhouse kan hjälpa till vid behov av omvårdnad och omsorg i hemmet. Vi har listat några av de mest återkommande tillstånden, men vi skräddarsyr alla våra lösningar precis efter era behov oavsett sjukdom eller tillstånd.

Blå cirkel med ordet Demens som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Palliativ vård som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Stroke som länkar till den berörda sidan
Blå cirkel med ordet Postoperativ omvårdnad som länkar till den berörda sidan
bottom of page